Inštitut Za Celostni Razvoj In Okolje

Celostno gospodarjenje z vodami v luči nove Okvirne direktive o vodah EU Nastala gradiva v sedanji obliki so delovnega značaja ali pa zgolj informativnega značaja (kopije delov uradnih dokumentov). Zato ta gradiva niso najbolj primerna za objavo, saj so celotni dokumenti že na voljo na ustreznih spletnih naslovih. Rezultati projekta pa so bili objavljeni v … [Read more…]